Přeskočit na obsah

Servis pro zaměstnance na jednom místě

 • evidence a účtování faktur vydaných / přijatých
 • evidence a účtování pokladních a bankovních dokladů, vč. vedení elektronického bankovnictví / úhrady závazků
 • evidence a účtování ostatních pohledávek a závazků z obchodního styku, ve vztahu k zaměstnancům a státním institucím
 • evidence a účtování majetku, kalkulace odpisů HM a NM
 • účtování dohadných položek, rezerv, opravných položek
 • vypracování inventarizací a výkazů
 • kalkulace a účtování odložené daně
 • kalkulace a vypracování přiznání k daním z příjmů právnických osob, fyzických osob, silniční daně, daně z nemovitosti, daně
 • z převodu nemovitosti
 • zpracování daňových přiznání k DHP včetně kontrolního hlášení
 • zastupování při jednání s úřady
 • spolupráce s auditory
 • zpracování statistických výkazů
 • reporting
 • zajištění mzdové účetní
 • zajištění hlášení na orgány státní správy
 • vedení personalistiky a to včetně vystavení pracovněprávních dokumentů
 • pomoc při kompletaci podkladů pro zpracování mezd
 • samotné zpracování mezd (všechny druhy pracovněprávních vztahů)
 • zpracování, distribuce a archivace veškerých mzdových výstupů
 • zpracování mzdových reportů
 • rozesílání výplatních pásek
 • komunikace se zaměstnanci
 • komunikace s úřady a vystavování potřebných potvrzení
 • zajištění školení legislativních změn
 • zajištění distribuce důležitých oznámení a informací po celé České republice a Slovensku
 • infolinka pro zaměstnance

Kontakt

PH Advisory, s.r.o.

Adresa sídla:
Evropská 2589/33b
160 00 Praha 6 – Dejvice

Identifikační číslo osoby: 04616456
Spisová značka: C 250442 vedená u Městského soudu v Praze

Korespondenční adresa:
Bucharova 1281/2
158 00 Praha 5 – Stodůlky
Kontakt: +420 773 074 677